Wie we zijn

TWERK is een sociale (werk)plaats in Herentals. Mensen met autisme spelen er de hoofdrol, en TWERK speelt een hoofdrol in hun leven. TWERK biedt maatwerk aan mensen met autisme, en levert ook maatwerk voor allerhande bedrijven: gepersonaliseerde FairTrade chocolade en verpakking, scanning, mailing en digitalisering.

De missie van TWERK: mensen met autisme zinvol werk én loon naar werken geven.

Hoe het groeide

TWERK vzw werd opgericht in 1992. Al voordien bekommerde oprichtster en bezielster Christel Coeckelbergh zich als ergotherapeute om mensen met een autismespectrumstoornis (ASS). Door haar holistische visie ontwikkelde ze een unieke formule: ze vond in de productie van chocolade, roomijs en het personaliseren van pakketjes en verpakking een unieke methodiek om mensen met een ernstige graad van ASS zinvol werk én loon naar werken te geven. Het gaat dan stuk voor stuk om mensen die ondanks hun talenten net door hun specifieke beperking heel moeilijk aansluiting vinden bij de arbeidsmarkt.

Op TWERK gebeurt alles in co-creatie door en met mensen met ASS. Van ontwerp van verpakking, gieten van chocolade en pralines, het verpakken zelf, over administratie, interne en externe communicatie, techniek, stockbeheer, orderverwerking tot facturatie, website-ontwikkeling en automatisering. Iedereen wordt individueel en holistisch begeleid in de ontwikkeling van zijn of haar talenten.

Iedereen heeft recht op werk. Mensen met ASS zeker: het is een zingevende én structurerende factor in hun leven, en hun levenskwaliteit en geluk (en ook dat van hun naaste omgeving) vergroot significant door een job bij TWERK. Dat wordt door iedereen erkend, en daarvoor krijgt TWERK ook ruime waardering.

Door naar TWERK te komen, krijgen mensen met autisme structuur, zin, goesting én geluk in hun leven.

Op 25 jaar tijd groeide TWERK uit tot een volwaardige sociale werkplaats, goed voor een tewerkstelling van een 23tal doelgroepmedewerkers in diverse statuten en 6 begeleiders. Heel bewust werken we alleen met FairTrade chocolade: net zoals we mensen hier een goede job en een goed loon willen geven, vinden we dat ook onze producenten in het zuiden dat verdienen. TWERK is FairTrade in het kwadraat, dus.

(veel) meer dan een bedrijf

Maar TWERK is meer dan sociale economie. De holistische visie op ASS brengt met zich mee dat er niet alleen ingezet wordt op werkbegeleiding en talentontwikkeling, maar op vrijwel alle aspecten van het dagelijkse leven van mensen met autisme. TWERK begeleidt zijn collega’s (én hun familie) dus ook op praktisch, administratief, mentaal, psychologisch én sociaal vlak – op de werkvloer en daarbuiten, tijdens en buiten de werkuren. Er werden allerhande methodieken ontwikkeld, zoals een website/dashboard waarmee het makkelijk communiceren is tussen doelgroepmedewerker, TWERK, familie én andere mensen uit het netwerk, zoals een arts of maatschappelijk werker. Alleen door een dergelijke aanpak verschijnen alle collega’s gelukkig op het werk, dragen ze volledig bij tot een goeddraaiend bedrijf, verdienen ze hun kost én integreren ze helemaal in onze samenleving.

TWONEN, en nog meer

Behalve recht op werk, zetten we ook in op het recht op wonen en goede en kwalitatieve huisvesting voor mensen met autisme. Gaandeweg rijpte het idee voor aangepaste assistentiewoningen voor mensen met autisme. Deze doelgroep heeft immers hoogst specifieke noden en wensen, en kwaliteitsvol wonen is – net zoals kwalitatief werk – een basisbehoefte voor hun zelfontplooiing en geluk.

Vanuit dat aanvoelen ontstond TWONEN. Na een lange aanloop werden op 4 april 2017 9 mensen met autisme volwaardig eigenaar van hun eigen appartement in een complex waarin ze steeds een beroep kunnen doen op een ‘goede buur’: een woonassistent die hen even holistisch zal begeleiden zoals op TWERK. De oplevering van de zorgflats is gepland in 2018.

TWERK is dus altijd veel meer geweest dan een sociale werkplaats. Het is net de combinatie van sociale economie en tewerkstelling, integratie en welzijn van en gelijke kansen voor mensen met een beperking, armoedebestrijding en nu ook huisvesting waardoor TWERK een referentie geworden is.

Die aanpak kost uiteraard tijd, energie en dus ook geld. We kunnen niet opsommen hoeveel engagement er kruipt in TWERK: van de professionele begeleiding (tijdens, maar ook – onbezoldigd – buiten de werkuren), van heel wat vrijwilligers en sympathisanten, van sponsors en donateurs. En ook van de overheid.

En, het allerbelangrijkste: des te meer chocolade we produceren en verkopen, des te betere dienstverlening we kunnen ontwikkelen. Voor mensen met autisme, en voor andere klanten.