Missie

Meer mensen met autisme beter aan TWERK zetten, daar is het ons om te doen.

TWERK is een sociale (werk)plaats en wil mensen gelukkig maken. In ons maatwerkbedrijf spelen mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) de hoofdrol, en TWERK speelt een hoofdrol in hun leven.

De belangrijkste doelstelling van TWERK: mensen met ASS een zinvol leven, zinvol werk en loon naar werken geven.

Visie

Iedereen heeft recht op werk. Mensen met ASS zeker: het is een zingevende én structurerende factor in hun leven, en hun levenskwaliteit en geluk (en ook dat van hun naaste omgeving) vergroot significant door een job bij TWERK. Dat wordt door iedereen erkend, en daarvoor krijgt TWERK ook ruime waardering.
Door naar TWERK te komen, krijgen mensen met autisme structuur, zin, goesting én geluk in hun leven.

TWERK vertrekt vanuit een heel eigen holistische benadering van mensen met autisme: een benadering die aandacht heeft voor alle aspecten van werken en leven. We werken dagelijks aan veiligheid, zekerheid en voorspelbaarheid en proberen dit in alle processen waar te maken.

Hoe we het doen

Op TWERK gebeurt zoveel mogelijk in co-creatie door en met mensen met ASS. Van ontwerp van verpakking, gieten van chocolade en pralines, het verpakken zelf, over administratie, interne en externe communicatie, techniek, voorraadbeheer, orderverwerking tot facturatie, website-ontwikkeling en automatisering. We ontwikkelen de talenten van elke medewerker, zoeken en vinden voor haar of hem een plaats in onze processen, en passen er misschien zelfs onze manieren van werken voor aan. Iedereen wordt individueel en holistisch begeleid in die groei.

We doen dat alles op een mensgerichte en hartelijke manier. We zetten onze medewerkers en klanten centraal, zorgen mee voor duurzame ontwikkeling van onze talenten en de wereld, en innoveren waar kan. Op die manier werken we verder aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Door die visie en die methodieken, die we steeds verder blijven ontwikkelen, is TWERK uitgegroeid tot een referentie op het vlak van tewerkstelling voor mensen met autisme.

FairTrade in 't kwadraat

TWERK maakt de beste chocola met (en voor) de beste mensen. TWERK garandeert aan zijn medewerkers een goede job en een goed loon. We vinden het niet meer dan logisch dat ook onze cacaoproducenten in het zuiden dat verdienen, en daarom werken we alleen maar met de strengst gecertificeerde FairTrade grondstoffen.
TWERK was al FairTrade-ambassadeur van Herentals, en werd begin 2020 gecertificeerd als 100% FairTradeproducent.
Dat label doet onze chocola nog (h)eerlijker smaken. Als u voor TWERK-chocolade kiest, zorgt u dus mee voor meer duurzame tewerkstelling in Noord en Zuid.

Duurzaam ontwikkelen

In september 2015 nam de algemene vergadering van de Verenigde Naties de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s (Sustainable Development Goals) aan: 17 doelstellingen om de planeet terug een duurzame koers te doen varen. TWERK zet zelf in op de realisatie van maar liefst 8 van die doelstellingen (doelstelling 1, 3, 8, 10, 11, 12, 13 en 17).
En wat meer is: TWERK helpt ook andere organisaties met het uitdragen van hun SDG-boodschap. Zo maakten we speciale SDG-pralines voor de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en tal van stads- en gemeentebesturen.
Zo werkt TWERK dagelijks mee aan duurzame ontwikkeling. Met een hart voor autisme, met de blik op de wereld.