Historiek

Hoe het groeide

TWERK vzw werd opgericht in 1992. Al voordien bekommerde oprichtster en bezielster Christel Coeckelbergh zich als ergotherapeute om mensen met een autismespectrumstoornis (ASS). Gebaseerd op haar holistische visie ontwikkelden we een unieke formule: TWERK vond in de productie van chocolade, roomijs en het personaliseren van pakketjes en verpakking een unieke methodiek om mensen met een ernstige graad van ASS zinvol werk én loon naar werken te geven. Het gaat dan stuk voor stuk om mensen die ondanks hun talenten net door hun specifieke beperking heel moeilijk aansluiting vinden bij de arbeidsmarkt.

Op 25 jaar tijd groeide TWERK uit tot een volwaardige sociale werkplaats, einde 2017 goed voor een tewerkstelling van een 20tal doelgroepmedewerkers (14 VTE) in diverse statuten en 6 begeleiders.

Meer dan 25 jaar ervaring gebundeld

Leven is meer dan werken (of chocolade) alleen. In de bijna 25 jaar dat TWERK bestaat, bouwden we heel wat expertise op rond autisme.
Om mensen met autisme zo goed mogelijk te ondersteunen in hun werken, wonen en leven, werkten we een zorgconcept en methodieken uit die specifiek werden aangepast op maat van personen met ASS, zoals een website/dashboard waarmee het makkelijk communiceren is tussen doelgroepmedewerker, TWERK, familie én andere mensen uit het netwerk, zoals een arts of maatschappelijk werker. We zorgen ook voor duidelijke dagstructuren, taakanalyses en richtlijnen die al onze medewerkers zo zeker en zelfstandig mogelijk laten werken. En al onze processen evalueren en innoveren we constant.
Alleen door een dergelijke aanpak verschijnen al onze collega’s gelukkig op het werk, dragen ze volledig bij tot een goeddraaiend bedrijf, verdienen ze hun kost én integreren ze helemaal in onze samenleving.

TWERK wil goed werken, en mensen goed en graag laten werken. We willen ook onze opgebouwde expertise bundelen, ontsluiten, delen. Met andere werkgevers, familieleden en het hele netwerk rondom personen met ASS.

TWONEN, en nog meer

Behalve recht op werk, zetten we ook in op het recht op wonen en goede en kwalitatieve huisvesting voor mensen met autisme. Gaandeweg rijpte het idee voor aangepaste assistentiewoningen voor mensen met autisme. Onze doelgroep heeft immers hoogst specifieke noden en wensen, en kwaliteitsvol wonen is – net zoals kwalitatief werk – een basisbehoefte voor hun zelfontplooiing en geluk.
Vanuit dat aanvoelen ontstond TWONEN. Na een lange aanloop werden op 4 april 2017 9 mensen met autisme volwaardig eigenaar van hun eigen appartement in een complex waarin ze steeds een beroep kunnen doen op een ‘goede-buurfunctie’. De oplevering van de zorgflats gebeurde in 2018. TWERK werkt nu samen met vzw Opweg en alle eigenaars/bewoners verder aan de verfijning van het concept.

2018, een kanteljaar

Behalve de oplevering van TWONEN bracht 2018 ook ander goed nieuws. Waar we gedurende lange tijd slechts erkend (en dus deels gesubsidieerd) werden voor 14 VTE doelgroepcollega’s, kregen we in de loop van dat jaar een erkenning bij voor 3 extra collega’s. Daardoor konden we in 2018 in totaal 24 mensen met autisme tewerkstellen, begeleid door 8 professionals.

In december van dat jaar kregen we bovendien extra goed nieuws, door een nieuwe uitbreiding met 3 VTE. Dat betekent dat we 2019 kunnen aanvatten als volwaardig maatwerkbedrijf, een van de kleinste (maar ook een van de dapperste) van Vlaanderen. In totaal zullen we in 2019 werk gaan geven aan minstens 27 personen met autisme. Meer cijfers over die groei vind je hier.

Groep Talent: samen waardenvol werken

We zijn dan misschien een van de kleinste maatwerkbedrijven, maar staan wel klaar voor de toekomst dankzij Groep Talent. Onder die naam bundelen sinds september 2017 6 bedrijven uit de sociale economie in de Kempen de krachten: Kaliber, De Kringwinkel Zuiderkempen, ’t Gerief, Ten Diensten, Boskat en TWERK.
Samen willen we sterker staan voor de toekomst.
Als bedrijven blijven we bestaan met onze aparte activiteiten, maar we bundelen op termijn onze overhead en hun algemene leiding. Op die manier willen we meer en betere jobs creëren en werken we vol goesting samen aan een waardenvolle toekomst.
Meer info vind je op de website www.groeptalent.be.

Veel meer dan een sociale werkplaats

TWERK is altijd veel meer geweest dan een sociale werkplaats of – nu – louter maatwerkbedrijf. Het is net de combinatie van sociale economie en tewerkstelling, integratie en welzijn van en gelijke kansen voor mensen met een beperking, armoedebestrijding en zelfs huisvesting waardoor TWERK een referentie geworden is.

Die aanpak kost uiteraard tijd, energie en dus ook geld. We kunnen niet opsommen hoeveel engagement er kruipt in TWERK: van de professionele begeleiding (tijdens, maar ook – onbezoldigd – buiten de werkuren), van heel wat vrijwilligers en sympathisanten, van sponsors en donateurs. En ook van de overheid. We zijn al onze partners uit heden en verleden dan ook bijzonder dankbaar.

En, het allerbelangrijkste: des te meer chocolade we produceren en verkopen, des te meer tewerkstelling en des te betere dienstverlening we kunnen ontwikkelen. Voor mensen met autisme, en voor andere klanten. Bestelt u ook?