Werken aan een (h)eerlijke wereld

Onze samenleving is ontzettend snel aan het veranderen. De economie versnelt en iedereen komt wel eens onder druk te staan. We zitten allemaal in een stroom van activiteiten en processen die mekaar beïnvloeden. Al wat we doen of laten beïnvloedt iemand anders, soms positief, soms negatief. Dat stellen we ook dagelijks vast op TWERK.

TWERK is een behoorlijk speciale werkplaats. Het is heel moeilijk in woorden te vatten hoe we precies werken. Misschien geeft het filmpje nog het beste idee van hoe we tewerk gaan. Onze doelstelling is een goede werkplaats en werkgever te zijn, waar mensen gelukkig (van) worden. En dat betekent dat we altijd onze medewerkers centraal zetten. Alle taken en processen draaien steeds rond onze 23 doelgroepmedewerkers, en we schaven constant aan technieken en methodieken om hen zich goed te doen voelen. Als medewerkers zich goed voelen en minder ongezonde druk ervaren, dan werken ze beter. Dat zien we ook concreet op TWERK: hoe beter ons personeel zich voelt, des te meer kwalitatieve chocola we produceren.

Dat principe doet ons vaak verschillen van een meer klassieke onderneming, en dat heeft voor onze bedrijfsvoering gevolgen op veel vlakken:

  • We kiezen er resoluut voor om ambachtelijk te blijven werken. Onze productiemedewerkers zijn allemaal ambachtelijke chocolatiers, die met heel veel aandacht, precisie en liefde onze chocolade afwerken. We investeren elke dag opnieuw in een goede begeleiding en verdere ontwikkeling van hun talenten.
  • We werken dus niet op een industriële schaal. Al onze chocolade wordt met de hand vervaardigd, en dus niet machinaal gegoten. We willen voor onze medewerkers immers geen repetitief lopende-bandwerk, maar wel concrete voeling met wat ze maken. Zo blijven ze van hun werk houden, en worden ze trots op wat ze maken.
  • Die aanpak is natuurlijk tijds- en arbeidsintensiever dan in een klassieke fabriek. Maar de kwaliteit van onze ambachtelijke chocola is dan ook hoogwaardiger. Dat kan iedereen proeven die de test doet.
  • We kiezen resoluut voor FairTrade-grondstoffen, omdat we ook onze producenten in het zuiden goede werkomstandigheden en een eerlijk loon gunnen. Als kleine speler/afnemer kunnen we helaas niet genoeg wegen op die processen van productie, handel en certificatie, en zijn we dus afhankelijk van grotere instanties en leveranciers. We verbinden ons ertoe om steeds de strengst gecertificeerde grondstoffen af te nemen. Ook op het vlak van verpakking willen we zo duurzaam en ecovriendelijk mogelijk aankopen, produceren en verkopen.
  • Al die elementen hebben een invloed op onze prijszetting. We moeten als bedrijf immers ook een gezonde marge realiseren zodat TWERK kan blijven draaien en zich zelfs verder kan ontwikkelen. We calculeren dus heel nauwgezet onze verkoopsprijzen. De prijzen die we u offreren zijn zo scherp mogelijk gesteld, na een grondige analyse van al onze kosten. Maar ze zijn zeker niet te vergelijken met andere industriële producenten of (groot-)handelaars. Soms wijken ze zelfs af van de prijzen bij andere ambachtelijke chocolatiers.

Behalve onze medewerkers stellen we ook onze klanten centraal, en willen we voor hen zoveel mogelijk waarde(n) creëren.

Als u klant wordt van TWERK, betekent dat dus heel veel voor u. Als u onze prijzen vergelijkt met andere marktprijzen, dan zal u behoorlijke afwijkingen constateren. Soms naar boven, soms naar beneden. We garanderen u dat onze prijzen altijd de best mogelijke zijn om TWERK gezond te houden.
Een bestelling van u bij TWERK is dus – bewust of onbewust – een keuze voor kwaliteit. Kwaliteitsvolle chocolade, kwaliteitsvol werk. En kwaliteit heeft zijn prijs, en vooral zijn waarde.

Door te kiezen voor TWERK betaalt u een eerlijke prijs voor heerlijke chocolade. En zorgt u dus mee voor een (h)eerlijkere wereld.