ESF-kwaliteitslabel

Sinds 5 maart 2015 is TWERK vzw opnieuw de trotse bezitter van het ESF-kwaliteitslabel! Het ESF-agentschap, een onafhankelijke organisatie, beoordeelt ondernemingen op vlak van personeelsbeleid, visie binnen de organisatie, beheer van financiƫle middelen enz. Wie goed scoort ontvangt het ESF-Kwaliteitslabel!

TWERK vzw ontving dit label reeds voor de periode tussen 2012-2015. Nu heeft het dit label met succes kunnen verlengen voor de periode 2015-2018 en haar score op bepaalde domeinen nog kunnen verbeteren.

We zijn trots op dit label omdat het aantoont dat er binnen TWERK vzw aandacht is voor kwaliteit op alle domeinen van de organisatie! De komende 3 jaar werken we verder op de ingeslagen weg en proberen we de kwaliteit van alle onze processen nog te verbeteren.

TWERK vzwSociale Sector Gemiddeld
Leiderschap
Missie, visie en waarden3+2++
Organisatie-inrichting2+++2++
Betrokkenheid leidinggevende(n) op de medewerkers3++2++
Strategie
Strategisch meerjarenplan met strategische en operationele doelen2+++1-
Operationeel plan2+++1-
Mensen
Personeelsbeleid2+++2+
Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden2+++2+
Opvolgen en bevorderen van het functioneren van de medewerkers2+++2+
Vorming, training en opleiding2+++2+
Samenwerkingsverbanden en beheer van middelen
Strategische partnerschappen2++2++
Beheer van infrastructuur, uitrusting en middelen2+++2++
Financieel beheer2+++2++
Procesmanagement
Identificeren en ontwerpen van de sleutelprocessen3++1-
Beheersen van de sleutelprocessen2+++1-
Verbeteren en vernieuwen van de sleutelprocessen2+++1-
Resultaten bij klanten
Perceptiemetingen2++1-
Prestatie-indicatoren2++1-
Resultaten bij medewerkers
Perceptiemetingen2++1-
Presetatie-indicatoren2++1-
Resultaten voor de samenleving
Maatschappelijke verantwoord ondernemen2++2++
Sleutelresultaten
Registraties, metingen en evaluaties van de sleutelresultaten2+++2++
Opvolging en waardering door de bestuursorganen2+++2++