voorgevel

Van TWERK naar TWONEN

Meebouwen aan een kwaliteitsvol leven voor mensen met een autismespectrumstoornis: dat is de hoofddoelstelling van TWERK. Naast zinvol en waardig werk, is een eigen veilig nest één van de basisbehoeften om dat te kunnen realiseren.

Daarom werd TWONEN opgezet: een innoverend concept van assistentieflats voor personen met ASS.

Een eigen huis

TWONEN is opgezet vanuit de fundamentele behoeften van de bewoners aan zekerheid, veiligheid en duidelijkheid via een individueel gerichte aanpak.

TWONEN is duurzaam: mensen met ASS kopen een eigen flat met het geld dat ze (op TWERK of elders) zelf verdienen. TWONEN speelt zo ook in op andere fundamentele behoeften: sociale ontplooiing en zelfverwezenlijking. Mensen met autisme worden eigenaar van hun flat, en kunnen zo een normaal leefpatroon van wonen en werken realiseren. Hun levenskwaliteit stijgt er aanzienlijk door.

snede

achtergevel

Niet toevallig van TWERK

TWONEN past in de holistische visie van TWERK vzw op het welzijn van mensen met autisme. Deze visie houdt in dat personen met autisme nood hebben aan ondersteuning en begeleiding in alle facetten van het leven (werk, wonen en vrije tijd). De begeleiding op al die vlakken moet noodzakelijkerwijze op mekaar afgestemd worden.

Een eigen plek is vaak een grote stap voor mensen met ASS. Maar door aangepaste en goede ondersteuning, sturing en begeleiding krijgen ze de wind in de zeilen.

Die ondersteuning maakt integraal deel uit van het algemene concept en wordt verleend vanuit een andere entiteit van TWERK: het Kenniscentrum. Het Kenniscentrum zorgt voor een professionele omkadering, samen met het familiaal en sociaal netwerk van de bewoner/eigenaar, met kennis van zaken en onder gepersonaliseerde begeleiding.