Kenniscentrum Autisme

 

 

25 jaar ervaring gebundeld

 

Leven is meer dan werken (of chocolade) alleen. In de bijna 25 jaar dat TWERK bestaat, bouwde de organisatie heel wat expertise op rond autisme. Al die kennis wordt gebundeld in het Kenniscentrum, dat de opgebouwde ervaring optimaal wil aanwenden, inzetten en delen.

Om mensen met autisme zo goed mogelijk te ondersteunen in hun werken, wonen en leven, werkten we een zorgconcept uit dat specifiek werd aangepast voor personen met ASS. Vertrekkend vanuit hun specifieke behoeften in wonen, leven, werken en vrije tijd, kunnen we op die manier verschillende noden, functies en categorieën definiëren.

TWERK wil goed werken, en mensen goed en graag laten werken. Het Kenniscentrum wil ook de opgebouwde expertise bundelen, ontsluiten, delen. Met werkgevers, familieleden en het hele netwerk rondom personen met ASS.

Netwerkversterkend 

Mensen hebben relaties nodig om zich te ontwikkelen. Een netwerk maakt mensen sterker. Dat is voor mensen met autisme nog belangrijker. Tegelijk is precies dat netwerk onderontwikkeld en niet samenhangend. Het samenbrengen en de cohesie verhogen van dat netwerk is één van de belangrijke kerntaken die het kenniscentrum opneemt.

Even belangrijk en nodig is ondersteuning op maat. De noden van mensen met ASS zijn heel verschillend. Daarom is een gevarieerd en gespecialiseerd aanbod noodzakelijk.

Om die redenen bouwen we het Kenniscentrum uit tot een multidisciplinair centrum waarbinnen verschillende medische en paramedische disciplines samenwerken: psychologen, psychiaters, huisartsen, kinesisten, orthopedagogen en ergotherapeuten.

netwerk versterkend