uniek

Uniek

TWERK is een kleine sociale werkplaats voor normaal begaafde personen met een autismespectrumstoornis.

Hoewel deze mensen gemiddeld tot hoog begaafd zijn en in bepaalde zaken echt uitblinken, hebben ze meestal een gebrek aan organisatievermogen. Ze kunnen bijvoorbeeld heel moeilijk privégebeurtenissen scheiden van de werksituatie.

Daarom biedt TWERK hen vanuit een holistische visie een aangepast, geïndividualiseerd en zeer volledig zorgaanbod. Volwaardig werk staat daarin centraal, aangevuld met persoonlijke begeleiding in alle aspecten van het dagelijks leven.

Precies hierdoor onderscheidt TWERK zich van andere sociale werkplaatsen. En dat maakt TWERK ook uniek.


hoe het groeide

Hoe het groeide

TWERK is ontstaan uit het sociale engagement van twee mensen, uit liefde en passie voor een specifieke doelgroep van personen met een beperking. Dat engagement staat centraal in de benadering van TWERK en zorgt voor een resultaat dat veel meer is dan louter “het aanbieden van een werkplek”.

Via werken in een kleine groep, een duidelijke structuur en eigen communicatiekanalen vertrekken we steeds vanuit de eigenheid van de personen, vanuit hun talenten om hen op die manier te laten uitgroeien tot volwaardige collega’s. Door die aanpak functioneren ze bijzonder goed en ervaren ze een hoog welzijn in een positieve werksfeer.

 

Klantgedreven

TWERK biedt vanuit klantgedrevenheid kwalitatieve producten en hoogwaardige dienstverlening aan. We doen dit op een ondernemende wijze: marktconforme prijzen, kostencalculatie en –opvolging, rendabiliteit. Dat laatste is erg belangrijk om de toekomstige investeringen en groei mee te helpen financieren.


Stel uw vraag

 

visie

Missie en Visie

De missie van TWERK: voor zo veel mogelijk doelgroepmedewerkers met een autismespectrumstoornis een omkadering creëren die hen toelaat om op een duurzame manier goed te werken en goed te leven.

Om dit te kunnen realiseren ontwikkelt TWERK 4 hoofdactiviteiten:


“Een medewerkster van vzw TWERK groeide binnen die organisatie door van een arbeidszorgtraject naar een betaalde job, dat alles dankzij de inzet van de medewerkster zelf en de intensieve en professionele begeleiding van TWERK. Daar zijn we ontzettend blij mee.
De ontwikkelkansen die TWERK
aan de meest kwetsbare doelgroepmedewerkers biedt, elke dag opnieuw, vinden we fantastisch. Proficiat aan de dame in kwestie en aan TWERK!”

  – Carole Castelein, expert sociale economie,
projectleider collectief maatwerk en lokale diensteneconomie VDAB